Andres Saksdirektorandres.saks@valtukool.ee
Erika Kundlasotsiaalpedagoogerika.kundla@valtukool.ee
Merle Mihkelsonõppealajuhatajamerle.mihkelson@valtukool.ee
Marten Israelhuvijuhtmarten.israel@valtukool.ee