Anu Pedaja-Ansen

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

anu.ansen(at)valtukool.ee

Anne Archipov

Draamaõpetus, õpiabi

anne.archipov(at)valtukool.ee

Koidu Archipov

Tütarlaste käsitöö

koidu.archipov(at)valtukool.ee

Piret Esnar

Logopeed

piret.esnar(at)valtukool.ee

Monika Hale

Kunstiõpetus

monika.hale(at)valtukool.ee

Marten Israel

Huvijuht, ajalugu, ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus, jalgrattaõpe

marten.israel(at)valtukool.ee

Vilve Juttus

III klassi õpetaja, pikapäevarühma õpetaja

vilve.juttus(at)valtukool.ee

Hele-Mall Kio

IV klassi õpetaja

helemall.kio(at)valtukool.ee

Kati Kraav

Tööleping peatatud

kati.kraav(at)valtukool.ee

Erika Kundla

Sotsiaalpedagoog, inimeseõpetus, V klassi juhataja

erika.kundla(at)valtukool.ee

Väino Kundla

Füüsika

vaino.kundla(at)valtukool.ee

Luule Linamäe

Keemia, bioloogia, geograafia, IX klassi juhataja

luule.linamae(at)valtukool.ee

Ebe Luige

I klassi õpetaja, pikapäevarühma õpetaja

ebe.luige(at)valtukool.ee

Veera Mahlakas

vene keel, 7.-9. klassi matemaatika, VII klassi juhataja

veera.mahlakas(at)valtukool.ee

Merle Mihkelson

II klassi õpetaja, õppealajuhataja, 5. ja 6. klassi matemaatika

merle.mihkelson(at)valtukool.ee

Viive Raam

Muusika

viive.raam(at)valtukool.ee

Kaire Saagpakk

Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus

kaire.saagpakk(at)valtukool.ee

Andres Saks

Direktor, poiste kehaline kasvatus

andres.saks(at)valtukool.ee

Kadi Saks

V-VI klassi loodusõpetus

kadi.saks(at)valtukool.ee

Reet Teets

Tütarlaste kehaline kasvatus, rahvatants, VIII klassi juhataja

reet.teets(at)valtukool.ee

Tiina Tunnel

Inglise keel, VI klassi juhataja

tiina.tunnel(at)valtukool.ee

Elerin Valdas

Pikapäevaõpetaja

elerin.valdas(at)valtukool.ee